Nyheder og vigtig info.

Her kan du læse vigtige nyheder/info - ting som du skal være opmærksom på som havelejer - se mere på kalender 🙂

                                              

*****

Den 8. oktober 2020 er nedenstående brev sendt som vedhæftet fil på e-mail - samt fil omkring 
”Orientering om håndtering af spildevand i kolonihaverne i Horsens Kommune”  - denne fil kan downloades nedest på siden. 

Brevet med bilag, er endvidere sendt pr. post, til havelejere uden mailadresse.

Til alle havelejere i
HF Enghave
8700 Horsens  

                                                                             Horsens den 8. oktober 2020 

Vedr.: Håndtering af spildevand. 

I pjece fra Horsens Kommune, februar 2019, revideret 7. november 2019 –
siderne 1 til 7:
”Orientering om håndtering af spildevand i kolonihaverne i Horsens Kommune”
- opremses ændrede regler, som træder i kraft 1. januar 2021.
Denne pjece er tidligere rundsendt/udleveret/offentliggjort til og for alle havelejere i HF Enghave.
Men for god ordens skyld, er regelsættet/pjecen vedhæftet dette brev, som mailes til alle havelejere.
Brevet med bilag, sendes endvidere pr. post, til havelejere uden mailadresse.
Brevet ophænges også på opslagstavlen i haven.
Der gøres venligst hermed opmærksom på, at Bestyrelsen i HF Enghave ikke på nogen måde, kan gøres ansvarlig i nogen retning, såfremt en havelejer ikke følger regelsættet efter dets ikrafttræden.
Dette er ene og alene den enkelte havelejers ansvar. 

HF Enghave

SpildevandKolonihaverne_RevNov2019 (1)