Sælge og købe

Ting du skal være opmærksom på ved salg/køb - nedenstående kan du se i hvilken rækkefølge et salg/køb foregår.

Ting du skal være opmærksom på ved salg/køb - nedenstående kan du se i hvilken rækkefølge et salg/køb foregår.
Er der spørgsmål så kontakt bestyrelsen.

1. Når man ønsker at sælge/købe en have, kontakter man bestyrelsen.

2. Der bliver bestilt en vurdering, som pt. koster Kr. 700 - sælger betaler direkte til vurderings teamet. En vurdering er gældende i et år fra vurderingsdatoen.*
*Vurderingsrapporten gælder dog kun for et salg/en overdragelse.
Ved vurderingen skal havelejer være til stede - og skal medbringe udfyldt ejererklæring samt løsøreliste i 3 eksemplarer - se nederst på siden

Til hussalg på 100.000 kr. og derover skal der bruges advokatbistand.

3. Haven tilbydes i første omgang de personer som vi har på venteliste.
Køber kontaktes af bestyrelsen og vi aftaler det videre forløb.
Derefter skal køber indbetale indmeldelsesgebyr på Kr. 1500
til Vestjysk Bankpå konto: 8130 0003449831

4. Ved salg skal vurderingsrapport foreligge, ejererklæring samt tingbogsattest som sælger selv indhenter pris 150 kr.*

5. Køber skal 3 hverdage inden salget kan effektueres deponere købesummen på HF Enghaves deponeringskonto i
Vestjysk Bankpå konto: 8130 4150083961
– og vil efter 6 hverdage (fortrydelses periode) fra salget blive overført til den konto sælger oplyser.

6. Sælger betaler salgssalær 500 kr. og bankgebyr som fratrækkes i købssummen.

*Tingbogsattesten får man hos Tinglysningsretten i Hobro,
og koster Kr. 150,00 der indsættes på
Tinglysningsrettens konto: 02164069135994 - Du kan printe attesten -se nederst på siden.
Formularen sendes til Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro.
Det tager normalt 1 uges tid for at få en tingbogsattest medquickbrev + svarkuvert med quickporto.

Matr.nr.: 2 za Bygholm Hovedgård
Ejerlav: Horsens Jorder
Adresse: HF Enghave, Studentervænget, 8700 Horsens
Ejer: Horsens Kommune

https://domstol.dk/tinglysningsretten/kontakt/

*Tingbogsattesten måikkevære mere end 7 dage gammel når endelig overdragelse/salget finder sted.


7. Salget finder sted i sælgers have, hvor sælger og køber er tilstede samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Sælger medbringer tingbogsattest samt gyldig forsikringspolice. Al evt. gæld til Enghave skal indfries inden salg.

          

      Ejererklæring


      Løsøreliste ved salg år 

     

      Tingbogsattest