Bestyrelsen i HF Enghave

Bestyrelse 30. august 2023.

Formand: Willy, have 41
Kasserer: Torben, have 8
Næstformand: Elo, have 13Willy, have 41
Bestyrelsesmedlem: Tommy, have 11
Sekretær: Jette, have 23

Suppleanter: Knud, have 24 og Vanya, have 31
Revisorer: Anny, have 10 og Helle have 25,
Suppleant, Lis, have 47 og Rikke, have 22.

Andet:

Repræsentantskab: Anny, have 10, Jette, have 23
Vandudvalg: Martin, have 4, Knud, have 24, Willy, have 41


Bestyrelsen kan kontaktes på: 

 E-mail: hfenghave8700@gmail.com

Telefon 22698312