Bygge

Alt byggeri med tag på (dog IKKE drivhuse)* administreres af Kredsen.
Inden opstart af alt byggeri, skal der indhentes en byggetilladelse. Der er udarbejdet et standarddokument til byggeansøgning, dette skema skal benyttes.

Dokumenter til byggeri kan downloades neders på siden.

Skema skal udfyldes med placering af huset på grunden, størrelse/areal, facadeskitser med mål og tagkonstruktion/type. Eksiterende byggeri skal indtegnes og skraveres, for at kunne se al m2 bebyggelse. 

*Ønsker du drivhus, skal placering og størrelse aftales med egen bestyrelse (regler om drivhuse skal ske iht. regler i lejekontrakt med Horsens Kommune)

Vil du etablere et drivhus, så download filen byggetilladelse til drivhus, udfyld den og få opstarts godkendelse og senere ibrugtagningstilladelse hos bestyrelsen i din egen haveforening.

Ansøgning_om_byggetilladelse_drivhus_2018

Byggedetaljer_Horsens_2020

Ansøgning_om_byggetilladelse_2020